×

Články&Témata našeho společenství

Farní tábor 2017 | napsal Ondra

20.8. jsme se na týden vypravili s 28 dětmi z naší farnosti na farní tábor do Hrádku u Vlašimi. Tentokrát tématem tábora bylo cestování časem a stihli jsme navštívit hned několik období.

Ještě než vám popíši náš farní tábor, začnu u farní víkendovky, která se uskutečnila od pátku 19. 5. do neděle 21. 5. na chaloupkách na Spáleništi (v podhůří Krkonoš). Tato víkendovka předznamenala farní tábor – účastníci pomáhali neznámému návštěvníkovi z budoucnosti opravovat stroj času, aby se mohl vrátit domů. Za úspěšnou pomoc jim slíbil, že je v létě vezme s sebou.

Nyní již k farnímu táboru. Po příjezdu vlakem do Vlašimi jsme se rozdělili na 4 skupinky a každá měla za úkol se dostat do Hrádku. Na Hrádku nás čekalo překvapení. Objevil se zde neznámý návštěvník, tedy, některým známý – byl to „2358“, který nás provázel i na víkendovce. Nabídl nám, že nás vezme do budoucnosti a o to se také pokusil, naneštěstí se stroj času porouchal a přesunul nás až na začátek – tedy do doby stvoření světa, doby Adama a Evy. Následující den jsme se pohybovali v době stvoření a odpoledne jsme pak pomáhali i Noemu.


Stroj času po nás požadoval pro další přesun 4 šestimístné kódy, které děti v průběhu dne naštěstí získaly, jinak bychom v minulosti zřejmě zůstali napořád. V úterý jsme se ocitli v době mojžíšově a bylo třeba co nejrychleji zmizet, po domě se procházel faraónův služebník – otrokář a všechny nutil pracovat. Vydali jsme se tedy na dlouhou cestu, po které nás čekalo spoustu překážek a úkolů, ale naštěstí se Bůh smiloval a poslal nám po cestě výživnou manu (ve formě popcornu). Nutno podotknout, že při tomto celodenním výletě se nakonec spíše odpočívalo než chodilo :).

Následně jsme se úspěšně přesunuli do doby, kdy chodil po zemi Ježíš. Děti předváděly úryvky z evangelia. Hráli jsme třeba hru na malomocného a následně i hledali kódy v Bibli. Den jsme zakončili Mší svatou v kostele sv. Matouše (kostel jsme měli v místě ubytování). Večeří pak byl vlastnoručně upečený nekvašený chléb s rybičkovou pomazánkou (každý si dělal vlastní).

Následující den jsme se ocitli v době křížových výprav a dopoledne jsme začali s výrobou brnění (vyrábění štítů z krabic a malování na trička). Odpoledne jsme se pak vydali do Svaté země (se zavázanýma očima přes spousty překážek). Na konci cesty čekal rytíř z předchozí rytířské výpravy, který si s dětmi na chvíli popovídal. Den byl pak zakončen vodní bitvou.


V pátek nás stroj času přesunul do roku 1950 – tedy do doby socialismu. Den jsme začali už v noci – noční bojovkou, kdy byla skupina předvedena na drsný výslech. Po výslechu byla skupina poslepu a svázána odvezena autem na neznámé místo a celá skupina se pak musela nějak dostat zpátky. Cestu zpět hlídala ozbrojená hlídka. Ráno nás vzbudila internacionála a rozcvička probíhala v jídelně, kde mimo jiné došlo ke znárodnění židlí a tudíž jsme pak museli snídat ve stoje. Pokoje byly přejmenovány - například z pokoje „Keňa“ se stala „PLR“. Nevyhnuli jsme se trénování klasických socialistických pokřiků a když jsme odcházeli do lesa hrát hry, projistotu jsme odcházeli po dvojicích. Na svačinu si museli někteří vystát pěkně dlouhou frontu, byly totiž banány. Odpoledne jsme pak měli v lese tajnou mši. Večer jsme se naštěstí přesunuli do současnosti a den jsme završili táborákem.


Následující noc bohužel nastala bojovka č. 2 hlavně pro naší zdravotnici Karolínu Kykalovou, protože vedoucí z řad mládeže a některé děti začali mít nepříjemné střevní potíže. I přes závěrečné potíže si myslím, že se tábor vydařil a moc děkuji všem z týmu.

Pokud byste chtěli vidět více fotografií, můžete je shlédnout na adrese spolco.eu/foto.
Tým farního tábora 2017 - Honza Rund (hlavní vedoucí), Pavel Semela, Karolína Kykalová (zdravotnice), Míla Svobodová a Kájina Šponarová (kuchyně), celé společenství mládeže (vedoucí) – Tomáš Grundza, Zuzka Dorážková, Veronika Wenkeová, Veronika Šimůnková, Tomáš Hromas, Ondra Šimer.

Červená karkulka

Farní tábor 2016

Tomáš & Tomáš

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Podzimní výlet 2016

Z plánování tábora pod širým nebem

Jarní táborová schůzka 2016

Přípravy na bojovku

Farní tábor 2016

Hromadné objetí

Farní tábor 2016

Společné foto

Farní tábor 2016

Tomík uklízí

Spolčo podzim 2016